PUBLIKACJE

Jagoda Cieszyńska
Kocham mówić. Historyjki obrazkowe
KUP TĘ POZYCJĘJagoda Cieszyńska
Diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych
KUP TĘ POZYCJĘJagoda Cieszyńska
Powiedz mi, co odczuwasz.
Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu, z afazją oraz
dla dzieci dwujęzycznych  
KUP TĘ POZYCJĘ 
Opracowanie Prekursor