Językowa integracja niesłyszących.
Język - narzędzie komunikacji czy łºródło nabywania wiedzy?


pobierz załącznik pobierz załącznik


Niezakończony rozwój mowy, opółºniony rozwój mowy, wada wymowy, odmienne realizacje spowodowane zaburzeniami i/lub chorobami fizycznymi – rozróżnienie terminologiczne

pobierz załącznik pobierz załącznik


Lingwistyczne i psychologiczne problemy osób dwujęzycznych

pobierz załącznik pobierz załącznik


Czytanie programowaneCzytanie programowane Ćwiczenia dla dzieci z dysleksją Autorka: Katarzyna Sedivy
Publikacja polecaną przez Panią Profesor Jagodę Cieszyńską.

Czytanie programowane przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, które literują lub głoskują, mają problemy z rozumieniem czytanych tekstów lub czytają zbyt wolno. Zestaw sylab, pseudowyrazów oraz lułºnych, niepowiązanych znaczeniowo słów ma na celu usprawnienie techniki czytania. Zadania są ułożone w taki sposób, aby stopniowo uczyć odczytywania coraz trudniejszych pod względem budowy wyrazów i całych zdań. Ćwiczenia opracowane zostały na podstawie założeń symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania profesor Jagody Cieszyńskiej.

Zapraszamy do księgarni internetowej Wydawnictwa Edukacyjnego www.we.pl


Terapia dzieci zagrożonych dysleksjąTerapia dzieci zagrożonych dysleksją Stymulacja lewej półkuli mózgu Autorka: Marta Korendo
Publikacja polecana przez Panią  Profesor Jagodę Cieszyńską

Trudności w uczeniu się mowy są najczęściej spowodowane kłopotami w uruchomieniu strategii lewopółkulowych. Proponowane ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci z trudności w nauce języka - przede wszystkim dla zagroóżnych dysleksją, ale także dla niesłyszących, z zepsołem Aspergera, z dyslalią i innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Zapraszamy do księgarni internetowej Wydawnictwa Edukacyjnego www.we.pl
Opracowanie Prekursor